Konkurs MikołajkowySerdecznie zapraszamy na nasz fanpage https://facebook.com/Zielarnia-Zdrowia-224874994341781/

Do wygrania są 3 równorzędne zestawy kosmetyków marki VIANEK o wartości 104 zł każdy!

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na nasz fanpage i w komentarzu pod postem konkursowym napisać zimową rymowankę ze słowem „zielarnia”.Spośród udzielonych komentarzy wybierzemy 3 najciekawsze. Rozwiązanie konkursu w Mikołajki 6.12.2018 r. o godzinie 12:00.Fundatorem nagród w konkursie jest firma SYLVECO - polski producent kosmetyków naturalnych.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Mikołajkowy.

2. Organizatorem Konkursu jest ZIELARNIA Krzysztof Regulski, ul. Rejtana 8, 96-500 Sochaczew.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Sylveco, producent kosmetyków naturalnych (Łąka 260F, 36-004 Łąka k/Rzeszowa).

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Zielarnia-Zdrowia-224874994341781/ w dniach 22 listopada – 06 grudnia 2019 roku (do godziny 12:00 w południe).§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem ZIELARNIA Krzysztof Regulski i/lub pracownikiem Sylveco

c) nie jest członkiem rodziny pracownika ZIELARNIA Krzysztof Regulski i/lub Sylveco

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie zimowej rymowanki ze słowem „zielarnia” w komentarzu pod postem konkursowym.§ 3

NAGRODY1. Nagrodą w Konkursie są: trzy równorzędne zestawy kosmetyków naturalnych firmy Sylveco o wartości 104 zł każdy.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są 3 Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Zielarnia-Zdrowia-224874994341781/ zamieszczą komentarz w formie zimowej rymowanki ze słowem „zielarnia”.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@zielarniazdrowia.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy ZIELARNIA Krzysztof Regulski, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. Laureat może również osobiście odebrać nagrodę pod adresem ZIELARNIA 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 17.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ZIELARNIA Krzysztof Regulski. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWEOrganizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/Zielarnia-Zdrowia-224874994341781/.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium