Zwroty i reklamacje

 

REKLAMACJE

Jak złożyć reklamację
Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:
 pisemnie na adres: Zielarnia Krzysztof Regulski ul. Warszawska 17, 96-500 Sochaczew
 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielarniazdrowia.pl.
Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Zielarnia Krzysztof Regulski ul Warszawska 17, 96-500 Sochaczew.

Co napisać w reklamacji
Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
(2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy lub innego roszczenia; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie
rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt)
związane z przedmiotem reklamacji.
Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie
dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji
Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:
 ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz
szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku
konsumentów;
 umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w
przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż
Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji
znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;
Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w
zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do
2022 r., czy od 2023 r.):

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy
sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. 

Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta. 

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

 

Pobierz formularz pdf

  

                                                                                                                                                                    

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium